Esbjerg stibroer

Link mellem bydele

Dissing Weitling Esbjerg stibroer Bro A visualisering

Forslag til ny bro skal forbinde bydele i Esbjerg og skabe sammenhæng med grønne områder.

 • Danmark
  Fodgænger- og cykelbroer
  2019 - I proces
 • Bygherre
  Esbjerg kommune
 • Dissing+Weitlings forslag til en gang- og cykelbro skal medvirke til at knytte to bydele sammen og give en mere effektiv, tryg og oplevelsesrig mobilitet i Esbjerg.

 • Dissing Weitling esbjerg stisystemer

  Broen løber over 2 stærkt trafikerede veje og er forbundet til et grønt parkområde i byen.

 • Dissing Weitling Esbjerg Stibro visualisering nat Bro A