Kvalitet i boligen

IMG 1752 edit 16 9

Dissing+Weitling har tegnet boliger siden sin grundlæggelse og rådgiver i dag om kvalitet og bæredygtighed i alle boligtyper.

 • Hvad er det, der gør et område til et godt sted at bo? En bolig til et hjem? Hvilke komponenter, ressourcer, materialer eller økonomier er bæredygtige? Hvordan tegner vi en ny bebyggelse, uden at landskabet eller byrummets eksisterende kvaliteter går tabt? Og kan de stedspecifikke kvaliteter forstærkes og bygherren samtidig få den bedste løsning til prisen? For Dissing+Weitling hører det med til hver ny opgave at finde optimale svar og løsninger – og rådgive om dem.

 • Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB)

  FBAB er Dissing+Weitlings bud på, hvordan den almene boligform kan fornys og forblive relevant. Bebyggelsen er skabt under forudsætning af at kunne certificeres til guld med DGNB's evalueringsmatrice. Og det kan den bl.a. på grund af byggeriets sociale værdiskabelse, træets lavere miljøpåvirkning og
  landskabets afledning af regnvand ved hjælp af nedsivning og forsinkelsesbassiner.

  "Forslaget fremhæves for sin stærke arkitektoniske og identitetsskabende arkitektur og for at ville skabe sammenvævede fællesskaber og have en vision for ny digital byggeteknik i træ med høj fleksibilitet og sundt indeklima."

  – Dommerbetænkning, FBAB, juni 2014

 • FBAB Dissing+Weitling skitse
  Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB) er kvalitetsstemplet i Byggeskadefondens 2020-guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri. Guiden er "eksempler på almene bebyggelser med inspirerende byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter."
 • Allé Husene – rækkehuse med et twist

  På Mørkhøj Parkallé i Gladsaxe står Dissing+Weitling bag Allé Husene, som er bygget med et twist af den klassiske rækkehusstil. Husene, som er samlet i rækker af fem til otte huse, sender tankerne i retning
  af Arne Jacobsens modernistiske kædehuse, der ligeledes er kendetegnet ved brug af tegl og tage med fald, som giver boligerne
  skulpturel styrke.

 • Allé Husene Dissing+Weitling
  Mens Allé Husene syner ens udefra, er de på indersiden præget af stor variation, der kommer af, at de enkelte ejere har haft indflydelse på indretning af blandt andet køkkener og badeværelser.
 • Langelinie Horsens – lys, luft og udsigt til fjorden

  Udformningen af boligerne ved Langelinie i Horsens er i høj grad bestemt af den gode placering med udsigt til Horsens Fjord. Boligerne er disponeret med mest mulig facade mod vandsiden.

 • Dissing+Weitling, Langelinie Horsens, eksteriør
  Langelinie Horsens

  Efter input fra beboerne er lejlighederne udstyret med forskellige køkkener, badeværelser og gulvbelægning, ligesom aptering og valg af materialer er individuel.

 • "Vi går op i at være bygherrens bedste rådgiver. I komplicerede byggeprocesser er der mange forskellige parter, som arbejder sammen, og derfor er dialog, tryghed og faglig rådgivning vigtig fra starten. Hvis bygherren fx er usikker på de lovpligtige leverancer i et offentligt byggeprojekt, vejleder vi i reglerne og sørger for at optimere designet, så bygherren får den størst mulige værdi både arkitektonisk, teknisk og økonomisk."

  – Partner og bygningskonstruktør Torben Lindquist.

 • Degnejorden – prisvindende helhedsplan for nyt boligområde

  Lejre, ved boligområdet Degnejorden, ses et af tegnestuens boligprojekter, der har fokus på fællesskabet, naturen og frirummet.

 • Degnejorden Night 01
  Et beboerdrevet, mangfoldigt og rummeligt sted med plads til alle aldre og økonomier.
 • Udvalgte boligprojekter

  ● Forretningscenter og boliger, Königs Wusterhausen, Tyskland 1994

  ● Overgaden neden Vandet, boliger og tegnestue, København 1994

  ● KAB Almene boliger (forsøgsprojekt), Egebjerggård, Ballerup 1994

  ● Byfornyelse og boliger, Christianshavns Voldgade, København 1994

  Langelinie Horsens, etageboliger, Horsens 1999

  Boliger på Byens Tag, vinderforslag åben idékonkurrence, udskrevet af By- og Boligministeriet og Grundejernes Investeringsfond, Aarhus 2000

  ● Royal Scandinavia, produktionsbygninger og boliger, Frederiksberg, 2002

  Sommerhus i shakerstil, Bornholm, 2002

  Østergårdsparken, almene boliger, Tranbjerg Syd, Aarhus 2009

  Allé Husene, rækkehuse, Gladsaxe, 2006

  Tuborg Havnepark, luksusboliger, Hellerup 2008

  Degnejorden, helhedsplan, bæredygtigt boligområde, vinderforslag åben idékonkurrence, Lejre 2016

  Hollænderdybet, transformation af gamle erhvervslejemål til boliger, København 2017

  Vibenshus Runddel, bolig- og erhvervskompleks, København, 2018 -

  Nærheden, etageboliger i nyt byområde, Hedehusene 2018 -

  Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger, alment boligbyggeri i træ, Seest 2019

  Risskov Brynet, bæredygtige boliger, Aarhus 2019 -