Stimulerende arbejdsmiljøer

Dissing Weitling Orbicon overview

Vi indretter hoteller, domiciler, kultur- og uddannelsessteder samt industribyggeri.

 • Siden starten i 1971 har tegnestuen slået stregerne til en lang række både offentlige og private bygninger – domiciler, kontorer, banker, ambassader, rådhuse og andre offentlige administrationsbygninger. Nogle er nybyggede arbejdspladser, andre transformerede. Fælles for løsningerne er en ambition om at forene det funktionelle med det enkle, det bæredygtige og langtidsholdbare med det æstetiske. Nogle eksempler er IBM Hamburg, ISS, DaimlerChrysler, DR, COWI og MT Højgaard.

 • DVH5 1 2
 • Tegnestuen har akkumuleret stor viden om det gode arbejdsmiljø, og på tværs af firmaets bygnings- og renoveringsteams er der specialister, som arbejder med at skabe de bedst tænkelige rammer for virksomheder med forskellige behov og arbejdsfunktioner.

  Hver opgave er et møde mellem specifikke behov og begrænsninger og en ambition om at skabe arkitektonisk kvalitet for brugerne. Sagt anderledes: Brugerne skal trives i og holde af de rum, teamet skaber – for deres lys, lyd og luft og for deres rummelige kvaliteter, fleksibilitet, taktilitet og funktionelle løsninger. Og når det hele går op, kan arkitekturen og indretningen tilmed understøtte virksomhedernes identitet og værdier.

  Blandt vigtige parametre for trivsel på arbejdspladsen er fleksible og dynamiske indretninger, der både giver plads til bevægelse, social aktivitet, fællesskab og fordybelse. Også let adgang til udearealer og udsyn til årstidernes skiften, masser af dagslys, gode materialevalg samt indeklima og akustik spiller en afgørende rolle for, om vi trives på arbejdspladsen.

  Tilsammen er arkitektens valg med til at understøtte medarbejdernes vigtige oplevelse af frihed til selv at kunne vælge passende arbejdszoner i løbet af dagen.

  Samtidig er skellet mellem arbejdsplads og hjemmekontor i hastig opløsning, hvilket også spiller ind i arbejdet med at tegne et moderne kontorbyggeri. Hjemmekontoret fylder mere og mere i manges arbejdsliv og skubber til de forventninger og den adfærd, vi har på arbejdspladsen; flere hjemlige zoner til kollegialt samvær og afkobling er vigtige i kontordesignet i dag, samtidig med at der er rum til ro og fordybelse.

 • DVH ISS
  Transformation og nyindretning af ISS' 6.200 kvadratmeter store hovedsæde i Søborg, 2007 - 2013.
 • ISS' hovedsæde - tilpasningsklar arkitektur

  Da ISS i 2013 flyttede ind i sit nye globale hovedkontor i Storkøbenhavn, flyttede virksomheden ind i en bygning, der var designet af Dissing+Weitling seks år tidligere til Novo Nordisk IT. Styrken og klarheden i bygningens kerne gav et solidt udgangspunkt for at finde den rigtige løsning til 'det nye ISS'.

  Transformationen af hovedkontoret fra den ene beboer til den næste drog fuld fordel af bygningens allerede fleksible planløsning, uden det krævede markante bygningsændringer. Den 6.200 kvm store kontorbygning havde en vis tidløs kvalitet, som fortsat kunne skabe rammer for et godt arbejdsmiljø.

  Dissing+Weitlings løsning blev udviklet i tæt samarbejde med ISS, som er førende leverandør inden for arbejdsmiljø- og facilitetsydelser. Samarbejdet var grundlaget for forvandlingen af hovedkontoret til et sted, som stemmer overens med ISS' identitet og bæredygtige strategi.

  Flere nye funktioner blev integreret i indretningen og i de imødekommende rum.

 • DVH trælast
  Det 3.400 kvadratmeter store hovedkontor modtog Gladsaxe Kommunes Forskønnelsespris, 2002.
 • Danske Trælasts hovedkontor – god plads til samarbejde

  Til byggemarkedskoncernen Danske Trælast (senere DT Group og i dag Stark Group) skabte Dissing+Weitling i 2000-2001 et hovedkontor i klassiske naturmaterialer og med et åbent atrium, som samler huset på
  tværs af etagerne.

  Atriet tager afsæt i bygningens trekantede grundfigur, som skaber flow og balance i designet. Atriet fremmer samarbejdsrelationer på tværs af husets etager og giver brugerne et bedre overblik i bygningen. Trekanten er også synlig i bygningens grundplan og indretning som helhed, hvor to vinkelstillede fløje med cellekontorer, møderum og kantine indrammer husets kerne.

  Materialer og indretning er en central del af Danske Trælasts forretning, og der er derfor sørget for, at bygningen afspejler kvalitet i både detalje og helhed. Hovedkontoret er indrettet med ædle træsorter, kalksten og marmor – alle naturmaterialer med fine kontraster og teksturer. Derudover er al inventar i kantinen og atriet specialdesignet af Dissing+Weitling.

 • DFDS 06 L
  9.000 kvadratmeter hovedkontor for DFDS i København, 2001 - 2003.
 • DFDS' hovedkontor – hus i sync med firmaværdier

  Dissing+Weitlings hovedsæde til DFDS er tegnet med respekt for shippingfirmaets rødder i dansk søfartshistorie og er samtidig et kontorhus, der afspejler det moderne, teknologiske udsyn, det indebærer at være et internationalt firma.

  I mere end 150 år var DFDS-huset placeret i en ældre bygning ved Københavns Havn, og det nye domicil blev derfor en markering af en ny begyndelse.

  Inspirationen i det historiske spænd og samspillet mellem fortid og fremtid kan ses transformeret i husets to facadetyper: Den ene er beklædt med klassisk hvid, italiensk sandsten, og den anden har en ekspansiv glasfacade, der åbner sig mod Svanemøllehavn. Udover at være placeret ved havnekajen viser arkitekturen også en forbindelse til det maritime – fx leder små runde vinduer tankerne hen på et skibs traditionelle koøje.

 • Udvalgte domiciler og hovedkontorer

  ● HEW-kontorhus (AJ 1964 - 1968) 2019 -

  ● International bank (fortrolig) Caribien 2019 -

  ● Orbicons hovedkontor 2017

  ● COWI's hovedkontor Transformation 2014

  ● ISS' hovedsæde (tidl. NTT) 2013

  ● HM2- og HM2B-kontorhuse 2009

  ● AB6-kontorhus 2008

  ● DR's Nyhedshus 2008

  ● KLP-kontorhus 2008

  ● KLP 1-kontorhus 2004

  ● DFDS' hovedkontor 2003

  ● BankInvests domicil 2002

  ● COWI's hovedkontor 2001

  ● Digiquants hovedkontor 2001

  ● Danske Trælasts hovedkontor 2001

  ● MT Højgaards hovedkontor 2000

  ● DaimlerChryslers domicil 1999

  ● Sonofons hovedkontor 1999

  ● Lyngby Port, kontorhus 1992

  ● B&W Diesel, kontor 1983