Mobilitet og broer

Helhedsplaner og byrumsløft

Rasmus Hjortshoj Cykelslangen LARGE 09 cropped

Dissing+Weitling arbejder med arealdisponering, infrastruktur og byrumsløft og er eksperter i stedspecifikke broløsninger og fysiske planer. Vi driver den helhedsorienterede løsning frem ved at samarbejde med andre fagligheder og bestræber os på at tilføje stedet værdi, liv og energi.

Hvilken by ønsker vi at leve i? Hos Dissing+Weitling overvejer vi dét spørgsmål hver gang vi arbejder med bevægelse i og imellem byer, og vi skaber en mobilitetsløsning, der er med til at forme en konkret udvikling af et bymæssigt område.

Vi har bidraget til Køge Kommunes realisering af Køge Nords visionsplan, der skal fremme erhverv og grøn mobilitet. I København har vi gennem flere årtier bidraget til udviklingen af en mere forbundet og grøn hovedstad, og ikke mindst Cykelslangen er blevet et vartegn for byen.

Københavns Kommunes ambitiøse strategi for hovedstaden som førende cykelby har betydet flere gang- og cykelbroer, bydele er blevet forbundet og har givet de bløde trafikanter mere sikker, sund og effektiv mobilitet. Dissing+Weitling står bag flere af disse forbindelser - foruden Cykelslangen gælder det blandt andre Bryggebroen, Åbuen, Supercykelstierne, Folehaven.

Udover at løse praktiske urbane udfordringer, som tæt trafik og sårbare trafikanter, skaber broerne også aktivitet og liv i byrummet.

“Vores design springer ud af tanker om nordisk trivsel og velfærd, og i dag eksporterer vi vores ekspertise i integreret brodesign for mennesker til andre dele af verden.”

– Steen Savery Trojaborg, arkitekt MAA

Fællesskabet vokser i moderne husklynger

Vi tror på, at arkitektur og byplanlægning kan fremme socialt samvær. Vores boligprojekter Degnejorden og Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB) er eksempler på moderne husklynger, der skaber nye rum for møder og fællesskaber.

Vores helhedsplan for Degnejorden er inspireret af landsbylivet, og husene vokser frem omkring en grøn ’livsnerve’. Her er boformer til alle aldre og plads til beboerdrevne initiativer. Oplevelsen af at være en del af et minisamfund er også til stede i Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger (FBAB), hvor husene er placeret i cirkelstrukturer. Det styrker naboskabet samtidig med, at beboerne føler sig tæt på naturen. Vores plan for projekterne giver beboerne mulighed for selv at præge livet i området og etablere nye fællesskaber.

Vi udvikler helhedsplaner

I udviklingen af helhedsplaner arbejder vi med arealdisponering, byggefelter og infrastruktur. Samtidig anbefaler vi, at planen også rummer en grad af fleksibilitet, så den er åben over for borgerdialog og undervejs kan tilpasse sig nye samfunds- og markedsforhold.
Vi anvender helhedsplanen som et værktøj, der viser vejen for områdets mål. Den kan skabe en tværfaglig, inddragende samtale mellem projektets arkitekter, ingeniører, økonomer, jurister og antropologer, så strategi, fysik, økonomi og tid samler sig i projektets vision og driver den bedste løsning frem for ejere og borgere.

Tegning til lokalplaner

Vi bistår kommuner og bygherrer, når kommunalbestyrelsen udarbejder et lokalplansforslag. Til forslaget giver vi retningslinjer for, hvordan området skal anvendes, hvilke materialer der må arbejdes med, og hvor der skal placeres veje, bygninger og friarealer. Efter en politisk behandling og offentlig høring justerer og færdiggør vi lokalplanen, så målet for udviklingen af bydelen er tydeligt for alle parter.


 • Kontakt

  Jesper B. Henriksen
  Partner, arkitekt MAA (mobilitet)
  +45 2999 4229
 • Kontakt

  Daniel Hayden
  Partner, arkitekt MAA (bygning)
  +45 2344 4163